Tihomir Lončar

 

 

Tihomir Lončar

Crtež XV
flomaster na papiru · 19 x 22 cm · 1992.
Tihomir Lončar

Crtež XVI
flomaster na papiru · 15 x 19 cm · 1992.
Tihomir Lončar

Crtež XVII
kemijska olovka na papiru · 6 x 12 cm · 1994.
Tihomir Lončar

Crtež XVIII
tuš pero kist na papiru · 15.5 x 26 cm · 1994.
Tihomir Lončar
Crtež XIX
flomaster na papiru · 17 x 16 cm · 1994.
Tihomir Lončar
Crtež XX
tuš pero na papiru · 19 x 23 cm · 1994.
Tihomir Lončar
Crtež XXI
tuš kist na papiru · 19 x 27 cm · 1994.
Tihomir Lončar
Autoportret I
tuš kist na papiru · 37 x 25 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Nasmješeni slikar
tuš kist na papiru · 38 x 26 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Slikar crtač
tuš kist na papiru · 41 x 32 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Slikar krajolik I
tempera na papiru · 52 x 36 cm · 1996.
Tihomir Lončar

Slikar sanjar
tempera na papiru · 45 x 31 cm · 1996.
Tihomir Lončar

Slikar slikar
tempera na papiru · 47 x 40 cm · 1996.
Tihomir Lončar

Slikar stablo
tempera na papiru · 39 x 31 cm · 1996.
Tihomir Lončar

Slikar i njegov motiv
tempera na papiru · 33 x 28 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Slikar s crvenom paletom
tempera na papiru · 38 x 56 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Usnuli slikar I
tempera na papiru · 39 x 25 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Začuđeni slikar
tempera na papiru · 54 x 32 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Zamišljeni slikar
tempera na papiru · 45 x 33 cm · 1996.
Tihomir Lončar
Autoportret II
bakropis · 16 x 12 cm · 1997.
Tihomir Lončar
Slikar krajolik II
bakropis · 19 x 15 cm · 1997.
Tihomir Lončar
Slikar sanjalica
bakropis · 17 x 10.5 cm · 1997.
Tihomir Lončar
Slikar s paletom
bakropis · 17.5 x 13 cm · 1997.
Tihomir Lončar
Usnuli slikar II
bakropis · 15.5 x 13 cm · 1997.